สามารถติดต่อสอบถามหรือมาพูดคุยกันได้ที่ห้องคุย Fanpage (https://www.facebook.com/staygrean)
IP 1.12 : www.staygrean.com ต้องมีไวลิสจ้า !! (ไอดีแท้เท่านั้น)
Whitelist ได้จากการซื้อ Coupon ทางเพจ

หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ staygrean@gmail.com นะครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------