สามารถติดต่อสอบถามหรือมาพูดคุยกันได้ที่ห้องคุย การีน่าท๊อค ( http://t.garena.in.th/TheStaygrean )
IP Discord ( สำรองเวลาท๊อคเน่า ) https://discord.gg/suPmRdy
IP 1.12 : www.staygrean.com ต้องมีไวลิสจ้า !! (ไอดีแท้เท่านั้น)
Whitelist ได้จากการขอรับอนุมัติครับ ต้องติดต่อผู้เล่นในเกมปัจจุบัน

หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ staygrean@gmail.com นะครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------